Har du modtaget en e-mail fra Culligan? Den var fra os.
Waterlogic Danmark vil snart skifte navn til Culligan, og vi vil fortsætte vores stolte tradition under et nyt navn i Norden, men stadig internationalt anerkendt, som blev etableret i 1936.
Rent praktisk betyder dette ingen ændring for vores kunder. Alle ansatte hos Waterlogic fortsætter med os, og yder den samme gode service til vores eksisterende og nye kunder i området.

 • Få et tilbud
 • Idag har Waterlogic på verdensbasis sparet planeten for engangs-plastflasker

  Hospitalsenheden Horsens

  Ekstremt rent vand fra Waterlogics vandkøler

  Det har ikke været muligt for Hospitalsenheden Horsens at måle forekomster af mikroorganismer i drikkevandet fra en ny, tankbaseret drikkevandkøler ”WL2 Firewall” som er udviklet af producenten Waterlogic med UV-bestråling af selve tappestedet

  AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, CYPRESS KOMMUNIKATION

  Bakterier fra drikkevandskølere og dårlige maver går desværre ofte hånd i hånd.

  Derfor var Hospitalsenheden Horsens ekstra opmærksom, da mange af patienterne over et forløb på tre uger tilbage i august 2014 fik maveonder på Brædstrup Livsstilscenter der er en del af Hospitalenheden Horsens. Problemet på centret kickstartede en kritisk gennemgang af vandkølere.

  Hospitalet satte ,firmaet Eurofins, til at måle kimtallene i vandet fra vandkølerne både på centret og på Regionshospitalet Horsens. Sammenlagt var der tale om 55 vandkølere af flere typer. Det stod hurtigt klart, at vandkvaliteten langt fra var tilfredsstillende. Målinger over en længere periode viste alt for mange bakterier i vandet. Kølerne kunne ikke overholde kravene i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014. Det fik hospitalet til at udfase sammenlagt 55 vandkølere.

  Herefter startede hospitalet periodevise forsøgsmålinger på tappet vand fra tre nye vandkølere. De to er vandkølere med tank fra Waterlogic og den tredje en gennemstrømsmodel fra en konkurrent koblet direkte på ledningsnettet.

  Waterlogics to modeller af kølere har begge UV-bestråling, den ene har en UV-lyskilde i selve vandtanken, mens den nyeste model, WL2 FIREWALL, har fået UV bestrålingen flyttet til selve tappestedet på køleren. Det har vist sig at være en særdeles effektiv løsning.

  Jan C. Christiansen tv. Kristian Wittenkamp th.

  Jan C. Christiansen tv. Kristian Wittenkamp th.

  Teknisk souschef Jan Cæcilius Christiansen fra Hospitalsenheden Horsens kunne hurtigt konstatere, at WL2 Firewall udmærkede sig ved at levere bemærkelsesværdigt bakteriefrit vand. I alle prøver lå kimtallet helt I bund og var praktisk talt ikke til at måle selv om vandet kom fra kølerens indbyggede beholder.

  Den løsning har myndighederne ellers hidtil anset for at være den mest uhygiejniske i forhold til opkoblede vandkølere, der får vandet direkte fra at vandrør, men den teori holder ikke stik med Waterlogics WL2 FIREWALL, der fra start til slut leverede ekstremt rent drikkevand.

  Ekstreme forskelle på kim tal

  Da vi begyndte at tage vandprøver fra vore eksisterende vandkølere med og uden tank, kunne ingen af dem kunne opfylde myndighedernes krav om kimtal i det aftappede vand og det kunne de heller ikke efter at vi begyndte at rengøre dem ekstra grundigt.

  Derfor tog vi de tre nye vandkølere ind til tests i en prøveperiode. Waterlogics nye model WL2 FIREWALL fik vi sat op i januar, og vi har taget prøver fra den helt frem til starten i marts. Kimtallene fra denne vandkøler har været så lave, at de faktisk ikke har været målbare.

  Jeg har derfor konkluderet, at tappet vand fra anlæg med UV-bestråling af tappestedet overholder myndighedernes krav også selv om vandet kommer fra en indbygget beholder. Vi har målt efter miljøministeriets bekendtgørelser 292 af 26 marts 2014 og 948 af 22 august 2014.

  De foreskriver et kimtal ved 22 og 37 graders Celsius på maksimalt 20 CFU pr. milliliter udtaget efter standarderne 19458 og 5667-5. WL2 Firewall præsterede, fastslår Jan Christiansen, et kimtal på 1 og derunder, mens visse andre kølere lå oppe på 3000. For hver vandkøler gælder det, ifølge Jan C. Christiansen, at målingerne udføres på både aftapninger fra vandkøler og fra et armatur fra samme rørstreng tæt på kølerne for at opnå pålidelige målinger af vandkvaliteten før vandet når frem til kølerne og efter de har passeret dem.

  WL2 Firewall – Færre men bedre kølere

  Waterlogic WL2

  Konklusionen fra Hospitalsenheden Horsens er, at vand tappet fra Waterlogics WL2 FIREWALL har opfyldt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 fra installationstidspunkt til målingernes ophør.

  Målingerne fra kølerne viser vandkvaliteten, men ikke hvor bakterietilvæksten sker.

  Resultaterne fra WL2 FIREWALL er så overbevisende, at hospitalets tekniske afdeling anbefaler, at centrets og hospitalets nye kølere bliver denne model. Hospitalsenheden Horsens omfatter Brædstrup Livsstilscenter og Skanderborg Sundhedscenter med et patientopland med 240.000 personer.

  “Vi skal have indkøbt nye vandkølere, men da 55 er forholdsvis mange, bliver det formentlig et lidt reduceret antal, men valget falder klart på Waterlogics WL2 FIREWALL, der opfylder alle myndighedernes krav til kim tal”, siger Jan C. Christiansen:

  “Vandkølere er ikke et must, men en stor behagelighed, som vi gerne også fremover ønsker at tilbyde alle vore patienter. Jeg har generelt haft skepsis overfor UV-bestråling, men vore resultater tyder på, at UV-bestråling giver en forbedring i vandkvaliteten”

  Jan C. Christiansen understreger, at embedslægens undersøgelser af patienternes maveonde hverken har be- eller afkræftet, at det var de udfasede vandkølere, som gav patienterne maveonde.

  “Jeg vil være meget tilfreds, hvis vi får vandkølere, der overholder myndighedernes krav og kan levere rent, hygiejnisk drikkevand så patienterne fremover sikres mod dårlig mave”, siger Jan Cæcilius Christiansen.

  Waterlogic er en af de eneste producenter, der opnåede VA-godkendelse inden ordningen blev frivillig, og selskabet er en af verdens største producenter. Waterlogic fremstiller årligt rundt regnet 300.000 vandkølere til det internationale marked.

  “Det her er en meget vigtig og helt upartisk dokumentation for det, som vi hele tiden har påstået”, fastslår Branch Manager Kristian Wittenkamp fra Waterlogics danske afdeling.

  Det er jo ikke for sjov skyld at vi i dag er eneleverandør på flere af landet førende sygehuse , virksomheder som producerer fødevarer ,virksomheder i industrien og detailhandlen samt ikke mindst på ca.1000 danske skoler og institutioner.

  Jeg håber at disse , upartiske prøver , én gang for alle slår fast at vore maskiner er det der skal til for at man også på ”den lange bane” sikrer sig at drikkevandskvaliteten er i top, altså mindst lige så godt som det gode danske drikkevand er i forvejen.

  Kontakt oss for et tilbud

  Request a Quote

  Find out more from our water experts. Get a free, no obligation quote in under an hour

  Se vores Persondatapolitik

  Se vores Persondatapolitik

  Top