• Få et tilbud
  • Idag har Waterlogic på verdensbasis sparet planeten for engangs-plastflasker

    International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)

    Ikke alle produkter, som filtrerer og behandler vandet, møder Waterlogics standarder. Nogle lover ting, som de ikke kan holde, og nogle ender rent faktisk med at forurene vandet. Med så mange vandautomater på markedet, så er det let at blive forvirret, men så længe man holder øje med IAPMO R&T Platinum Seal certifikatet, så ved man at maskinen er sikker og virker efter hensigten. Det er alt du skal vide.

    IAPMO R&T er en international, uafhængig, nonprofit forening indenfor VVS og Mekanik. De har beskyttet offentlighedens sundhed og sikkerhed i 39 år ved at arbejde sammen med regeringen og industrien for at skabe de bedste vandsystemer omkring i verden.

    Top