Waterlogic Danmark fortsætter sin forretning som hidtil.
Vi indsamler løbende informationer om aktiviteter både nationalt og internationalt, og indtil videre har vi ingen indikationer på forstyrrelser fra underleverandører, transportfirmaer eller vores egne lager og produktionsfaciliteter. Lær mere

  • Få et tilbud
  • International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)

    Ikke alle produkter, som filtrerer og behandler vandet, møder Waterlogics standarder. Nogle lover ting, som de ikke kan holde, og nogle ender rent faktisk med at forurene vandet. Med så mange vandautomater på markedet, så er det let at blive forvirret, men så længe man holder øje med IAPMO R&T Platinum Seal certifikatet, så ved man at maskinen er sikker og virker efter hensigten. Det er alt du skal vide.

    IAPMO R&T er en international, uafhængig, nonprofit forening indenfor VVS og Mekanik. De har beskyttet offentlighedens sundhed og sikkerhed i 39 år ved at arbejde sammen med regeringen og industrien for at skabe de bedste vandsystemer omkring i verden.

    Top