• Få et tilbud
 • Idag har Waterlogic på verdensbasis sparet planeten for engangs-plastflasker

  World Environment Day og World Ocean Day

  Sendt af ,
  World Environment Day og World Ocean Day

  Et kig på Waterlogics positive bidrag til en grønnere planet på World Environment Day og World Ocean Day

  Den første uge i juni rettes fokus mod klodens miljø og dens verdenshave og viser os, hvordan bevarelsen af begge dele er noget, som vi alle kan tage del i både af hensyn til den aktuelle verden og fremtidige generationer.

  World Environment Day

  World Environment Day (verdens miljødag) den 5. juni blev først udnævnt af FN's generalforsamling i 1974 og har udviklet sig til en global platform, der skal skabe øget bevidsthed og bringe til handling i forhold til vigtige spørgsmål, fra havforurening og global opvarmning til bæredygtigt forbrug og forbrydelser mod vilde dyr og planter. Millioner af mennesker har deltaget i årenes løb og bidraget til at skabe forandring i vores forbrugsvaner samt i udformningen af national og international miljøpolitik.

  Temaet i år kalder til omgående handling, som skal genoprette vores beskadigede økosystemer. Tabet af økosystemer fratager kloden sine kulstofdræn, såsom skove og tørveområder, på et tidspunkt hvor vi allermindst har råd til det. Globale drivhusgasemissioner er steget tre år i træk, og planeten er hastigt på vej ind i en klimaforandring, der potentielt kan være katastrofal. Emissions Gap Report fra 2020 viser, at planeten, trods et kort fald i kuldioxidudledningen som følge af COVID-19-pandemien, fortsat er på vej mod en temperaturstigning på over 3 °C i dette århundrede – langt over målet i Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til godt under 2 °C og allerhelst 1,5 °C.

  Vi har begrænset vores egen CO2-udledning

  Som virksomhed er Waterlogic forpligtet til at begrænse vores kulstofemissioner. Vi har strømlinet vores forsyningskæde og har i 2020 sparet 1,115 ton CO2e (ton CO2-ækvivalenter) i fragt og brug af komponenter ved at opfylde 15 % af den globale efterspørgsel med vores eksisterende lagerbeholdning.

  Helt tilbage i 2017 skiftede vi til miljørigtige kølegasser i kompressorerne i vores vandautomater i god tid inden det europæiske forbud mod skadelige kølegasser, der træder i kraft i år. Ved udgangen af 2020 reducerede vi, hvis vi sammenligner med brugen af den tidligere kølegas, udledningen af CO2 med 99,8 % per vandautomat og sparede i alt 30,881 ton CO2e.

  Vores fokus er fortsat at modernisere flere vandautomater for at begrænse belastningen på produktionen, udnytte de miljøfordele, som dette giver, og møde vores kunders behov i forhold til deres egen miljødagsorden. Vi forventer at modernisere 27.000 enheder i år og er også ved at undersøge muligheden for at etablere en europæisk moderniseringscentral. Vi genbruger komponenter fra de vandautomater, der har nået slutningen af deres livscyklus og ikke kan moderniseres. Komponenter, som ikke kan bruges igen, kan sendes til genanvendelse.

  World Oceans Day

  Konceptet World Oceans Day (verdenshavenes dag) er et FN-initiativ, der først blev foreslået i 1992 ved Rio-konferencen om Bæredygtig Udvikling. Dagen er en måde at fejre vores verdenshave og vores personlige tilknytning til havet på og er med til at skabe bevidsthed om havets afgørende rolle i vores liv og de vigtige måder, som vi mennesker kan hjælpe med at beskytte dem på. Den 8. juni blev officielt udnævnt som World Oceans Day af FN's generalforsamling i 2008.

  Verdenshavene – deres temperatur, kemi, strømme og liv – driver globale systemer, som gør kloden beboelig for os mennesker. Vores regnvand, drikkevand, vejr, klima, kyster, en stor del af vores føde og endda ilten i den luft, vi indånder, leveres og reguleres i sidste ende af havet.

  Vi er med til at holde verdenshavene fri for plast

  Waterlogics forpligtelse til at begrænse brugen af engangsplast er med til at holde vores verdenshave fri for plastaffald. På globalt plan bliver der hvert minut solgt en mio. plastflasker – kun 9 % genanvendes. Det anslås, at mængden af plast i vores oceaner i 2050 vil overstige mængden af fisk.

  Effekten af denne plastforurening er ødelæggende for havets dyreliv, såsom havfugle, hvaler, fisk og skildpadder, som forveksler plastaffald med byttedyr, og en stor del af disse omkommer af sult, da deres maver er fyldt med plastrester. Det anslås, at 700 arter af marinedyr er i fare for at blive udryddet på grund af plast.

  Vores 1,4 millioner vandautomater (af typen, der er koblet til vandforsyningen) rundt om i verden er med til at spare 23,8 mia. plastflasker om året. Andre initiativer, såsom "Freefill" i Storbritannien, opfordrer vores erhvervskunder til at installere flaskeopfyldningsstationer på deres lokaliteter, der yderligere er med at begrænse brugen af engangsplast. Purezza, vores specialistbrand til hotel- og restaurationsbranchen, har bidraget til at fjerne 60 millioner engangsflasker fra forsyningskæden ved udgangen af 2020. I takt med at flere og flere mennesker vælger plast fra og omfavner en "refill-livsstil" kan vi sammen hjælpe med at begrænse produktionen og dermed affaldsmængden af engangsplast og bidrage til at bevare vores verdenshave til de fremtidige generationer.

  Du kan læse mere om Waterlogics investering i miljømæssige initiativer og de resultater, som vi indtil videre har opnået, i vores rapport om miljø, sociale forhold og selskabsledelse fra 2020 her.

  Hos Waterlogic er vi stolte af vores indsats for at gøre en reel og mærkbar forskel for miljøet gennem de produkter og tjenesteydelser, som vi tilbyder, samt i vores måde at drive forretning på. Vi hviler ikke på laurbæerne og vil fortsat have fokus på at blive bedre på alle områder. Hvis du har en idé til, hvordan Waterlogic kan gøre mere for miljøet, hører vi gerne fra dig via de sædvanlige kanaler.

  Kilder National Geographic, Euromonitor, World Economic Forum, University of California: Drikkevand på arbejdspladsen.

  https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastics

  https://www.condorferries.co.uk/plastic-in-the-ocean-statistics