Waterlogic Danmark fortsætter sin forretning som hidtil.
Vi indsamler løbende informationer om aktiviteter både nationalt og internationalt, og indtil videre har vi ingen indikationer på forstyrrelser fra underleverandører, transportfirmaer eller vores egne lager og produktionsfaciliteter. Lær mere

  • Få et tilbud
  • Burde du ændre dine vaner på kontoret og spare på vandet?

    Sendt af ,

    Světový den vody se koná každoročně 22. března.

    V roce 2020 je tato akce prostředkem zaměřením pozornosti na to, jak změna klimatu ovlivňuje to, jak interagujeme s vodou po celém světě, a to nejen v dalekosáhlých oblastech, ale také v blízkosti domova. Waterlogic najde věci, které můžete na svém pracovišti udělat, aby vám pomohlo snížit dopad na změnu klimatu.

    Burde du ændre dine vaner på kontoret og spare på vandet?