• Få et tilbud
 • Idag har Waterlogic på verdensbasis sparet planeten for engangs-plastflasker

  Sådan forebygger man forurening af drikkevandet

  Sendt af ,
  Sådan forebygger man forurening af drikkevandet

  Der er op mod 80 almindelige vandbårne urenheder, som kan udgøre en markant risiko for vores helbred. Vores krops sanser kan ikke opfange mikrobiale urenheder, såsom patogener og bakterier. Organiske stoffer som gødning og tungmetaller kan også være meget svære at opfange. Det tager ofte lang tid for det enkelte område at finde ud af, at vandet kan være forurenet. Problemet bliver først spottet, når mennesker begynder at blive syge.

  Forebyg forurening af vandet, før det bliver en krise

  • Brug Carbon Filtrering til at absorbere organiske urenheder, såsom pesticider, petrokemikalier og bly.
  • Brug UV belysning til at fjerne mikrobiale urenheder, såsom patogener og bakterier.
  • Brug Omvendt Osmose for at fjerne overskydende, opløste partikler i vandet, såsom nitrater, pesticider, metaller og mineraler.

  Fem almindelige urenheder i dit drikkevand

  Når vandet flyder igennem åer, bække og søer vil vandet blive filtreret ved hjælp af stenene og jorden. Den vil dog altid komme i kontakt med andre former for materialer, som kan blive opløst i vandet. Derfor vil alle kilder til vand af helt naturlige årsager indeholder urenheder i større eller mindre grad – både kunstige og naturlige. Herunder er de fem mest almindelige urenheder i den danske vandforsyning.

  Nitrat

  1. Nitrat

  Landmænd bruger nitrat på kvælstof til at fremme væksten på deres marker. Kvælstof er livsvigtigt for planterne og kommer ofte ud på markerne i form af gylle eller kunstgødning. Når gyllen er sivet ned i jorden vil bakterier omdanne kvælstoffet til nitrat, som i mere eller mindre grad bliver optaget af planterne.

  Nitrat kan forgifte en hel boring på meget kort tid, fordi nitrat er et meget giftigt stof, der kan have helbredsmæssige konsekvenser efter en enkelt eksponering. Nitrat påvirker de røde blodcellers mulighed for at transportere oxygen rundt i kroppen. Store mængder nitrat i drikkevandet er af mindre konsekvens for sunde og raske voksne, da deres røde blodceller hurtigt kan komme sig. Men, nitrat kan hurtigt have konsekvenser for spædbørn, da det kan medføre blå baby syndrom.

  Her kan du se et overblikskort over nitratindholdet i forskellige boringer i Danmark. Der må maksimalt være 50 mg/L nitrat i vandet.

  Bakterier og Virus

  2. Bakterier og Virus

  Der er enkelte former for bakterier, som man kan finde i alle vandforsyninger. Men, der er nogle få som kan forvolde store skade på vores helbred. E.coli er en af dem. Bakterien kan ofte findes i tarmene på sundt kvæg eller i maven på smittede mennesker.

  Vandveje tæt på kvægfarme kan blive inficerede med e.coli, fordi regnvandet vasker afføringen fra kvæget til det nærmeste vandløb. I byen kan tilstoppede vandløb, kloaker og oversvømmelse forurene vandløbene.

  Bakterierne som e.coli kan medføre mavesmerter, feber og opkast. I værre tilfælde kan det medføre lungebetændelse og meningitis. De fleste menneske kommer sig oven på e.coli inden for en uge. Spædbørn og syge kan dog udvikle livstruende komplikationer, hvis de ikke behandles i tide.

  Pesticider

  3. Pesticider

  Pesticider er kemiske stoffer, der bruges til at bekæmpe ukrudt, insekter og svampe. Mange industrier bruger pesticider til at maksimere deres udbytte, fordi pesticider kan holde uønsket ukrudt nede. Derfor bruges pesticider i stor stil i landbruget, i gartnerier, i private haver og langs veje. Pesticider er giftige for dyr og mennesker, og kan sive ned til grundvandet, hvor det vil forurene drikkevandet.

  Ved passende mængder regn vil pesticiderne blive nedbrudt inden de når grundvandet, men ved stormskyld kan pesticiderne sive hurtigt ned til grundvandet. Mellem 1993 og 2006 har der været påvist pesticider i over en fjerdedel af de boringer, som der er gennemført.

  Forskere ved ikke, hvad den direkte konsekvens er, hvis man drikker vand med pesticider i. Pesticider er gift, og der skal større mængder vand til hver dag, for at man vil opleve sundhedsmæssige konsekvenser. Men, selvom man skal indtage relativt store mængder af én slags gift for at det har garanterede konsekvenser, så vil den såkaldte cocktaileffekt gøre det farligere. Når man bliver udsat for små mængder af forskellige sprøjtegifte, kan den kombinerede effekt være ubehagelig.

  Arsenik

  4. Arsenik

  Arsenik er et tungmetal, som naturligt opstår ved aflejringer i jorden og i mange sten. Arsenik bruges blandt andet i pesticider men opstår også ved forskellige geokemiske sammensætninger.

  Arsenik bliver anset for at være en kronisk urenhed og langsigtet eksponering overfor arsenik kan medføre blæresygdomme, leversygdomme, prostataproblemer og lungekræft og hudsygdomme. Eksponering overfor arsenik har også været sat i relation til kredsløbssygdomme. Bliver gravide eksponeret for større koncentrationer af arsenik vil deres foster også være i risikogruppen for at få begrænset deres kognitive funktion.

  Selv i små doser er arsenik farligt.

  Flour

  5. Flour

  Flour er et naturligt mineral, som findes i jorden. Når grundvandet passerer igennem det, så vil mineralet blive opløst, hvilket resulterer i en meget lav koncentration af flour i stort set alle boringer.

  Flour er et kemisk stof, som findes i vores tandpasta og i vores drikkevand. Selvom flour i større mængder er giftige, så har den lave koncentration i drikkevandet en positiv effekt på vores tænders modstandskraft overfor karies. Der er dog ikke nok flour i drikkevandet til at beskytte vores tænder, så derfor er det også i vores tandpasta.

  Bly

  5. Bly

  Bly är en annan tungmetall som kan hitta fram genom det kommunala vattenledningsnätet. Vanligtvis kommer inte bly från en naturlig källa utan är många gånger ett resultat av vårt föråldrade vattenledningssystem som för dricksvatten till människors hushåll. Barn som växer utsätts för en ännu större risk eftersom en växande kropp absorbera bly lättare, vilket i sin tur ger skadliga effekter på både hjärna och nervsystem. Bly är även ett problem för vuxna eftersom exponering kan orsaka hjärt- och kärlproblem, ökat blodtryck, minskad njurfunktion och reproduktionsproblem.

  Gränsvärdet för bly i dricksvatten är 10 mikrogram per liter.

  Sådan forebygger du urenheder i dit drikkevand

  Der er nogle enkle trin, som du kan tage, for at sikre, at dit drikkevand er fri for ovenstående urenheder. Karbon filtrering består af meget små stykker karbon, som sørger for at fjerne organiske giftstoffer fra vandet, hvorefter urenheder som pesticider, kemikalier og tungmetaller bliver absorberet i filtreret. Men, karbon filtret er ikke effektiv overfor vandbårne bakterier, virus og patogener.

  UV filtrering udfylder dette hul ved at fjerne de usynlige patogener i vandforsyningen. UV-lyset fjerner bakterier og derfor er vandet meget rent og 99,9999 % fri for patogener. UV-lyset i sig selv kan dog ikke fjerne organiske urenheder som kemikalier og metaller.

  Den mest effektive filtrering er Omvendt Osmose, som fjerner alle de opløste partikler fra vandet – alt fra nitrater, pesticider, metaller og mineraler bliver tvunget igennem et mikrofilter. Ulempen ved denne filtermetode er, at den også fjerner gode mineraler, som kan påvirke smagen.

  Hvis du ikke bruger et filter og du har en mistanke om, at din vandforsyning kan være forurenet, så er det vigtigt at du kontakter dit lokale vandværk og anmoder om, at få en analyse af vandet. Selvom grænseværdierne for urenhederne er lave, så er der regelmæssige rapporter om, at lokale vandværker opdager, at deres vand er forurenet.

  Du bør aldrig antage, at dit vand er sikkert – sørg for at sikre dig og dit kontor med passende mængder filtrering.