• Få et tilbud
 • Idag har Waterlogic på verdensbasis sparet planeten for engangs-plastflasker

  Hvordan behandler din by drikkevandet?

  Sendt af ,
  Hvordan behandler din by drikkevandet?

  Det er helt essentielt, at din by behandler drikkevandet på den rigtige måde, for at sikre en sikker og ren kilde til vand for befolkningen. Vandværkerne har ansvaret for at sikre, at de behandler vandet på en sådan måde, at vi føler os trygge ved at drikke vandet fra hanen. Samtidig skal de overvåge vandet for indhold af urenheder, som kan være skadelige overfor mennesker. Vandet passerer igennem flere forskellige stadier, før det kommer til dig hjem – filtrer og rensesystemer fjerner mange former for urenheder, såsom tungmetaller, organiske stoffer og menneskeskabte giftstoffer.

  Vand går igennem et meget komplekst rensesystem for at fjerne urenheder, bakterier og parasitter for at gøre det drikkeklart. Vandværkerne skal også behandle vandet på en sådan måde, at vandet forbliver rent og fri for lugte mens de bevæger sig mod dit hus. Vi antager, at drikkevandet i hanen er sikkert – men har du nogensinde overvejet, hvordan dit lokale vandværk egentligt behandler dit vand? Hvor meget ved du om de specielle processer, som dit vand går igennem for at gøre det klar til vandhanen?

  Hvorfor skal drikkevand behandles?

  Vandet går igennem en meget lang proces, fra det lander på overfladen som regn, før det ender i samlinger dybt nede under jorden. Vandet passerer igennem mange materialer på sin vej ned i 100 meters dybde.

  Alt vand på jorden indgår i en cyklus, som har eksisteret i millioner af år. Alt det vand som er på jorden nu, er det vand, som også var her på dinosaurernes tid.

  Selve overfladejorden kan være forurenet, men nogle gange kan selve vandboringen også være påvirket. Det er næsten en månedlig, at der er fundet rester af colibakterier i en boring, hvilket betyder, at vandet skal koges før at bakterierne kan fjernes. Årsagen til forureningen af colibakterier kan være mange, men en af grundene kan være nærliggende, forurenede vandveje.

  Det sker også regelmæssigt, at der findes pesticidrester i vandet. Rent faktisk, så har en nylig undersøgelse vist, at der er pesticidrester i 41 % af vandboringerne og 11,4 % af de danske drikkevandsboringer indeholder pesticidrester over grænseværdien på 0,1 mikrogram per liter.

  Hvordan behandles vandet?

  Vandværker skaffer vandet fra boringer, som kan blive forurenet. Alt efter, hvor i landet man befinder sig, så kan boringerne være mellem 20 og 90 meter nede – og nogle gange endnu dybere.

  Når vandet bliver hentet op fra jorden bliver det kaldt på råvand. Råvand indeholder en lang række stoffer, som blandt andet svovlbrinte, jern og mangan. Svovlbrinte lugter af rådne æg og giver vandet en meget dårlig smag. På vandværket bliver vandet tilføjet luft, hvorved man fjerner svovlilten. Jern og manganet iltes, så de bliver omdannet til andre forbindelser, som kan fjernes fra vandet senere i processen. Iltningen har ikke kun til formål at omdanne urenhederne i vandet, men sørger også for, at vandet får en god, frisk smag.

  Vandet indeholder stadig jer og mangan, men med filtre bestående af et lag antracitkul bliver disse fjernet fra drikkevandet. Filtrene bliver med tiden fyldt med slam fra jern og mangan, så effekten er tydelig.

  Det næste trin i processen går ud på at fjerne de mikroorganismer, som er for små til filtrene. Vandværkerne bruger UV lys til at fjerne de urenheder, som filtrene ikke har kunne opfange.

  Nu er drikkevandet parat til at blive fordelt til husstandene igennem et stort net af vedledninger.

  Fordelene og ulemperne ved at behandle vandet

  Selvom alle vandværker behandler vandet på stort set samme måde, så vil graden af behandlingen variere alt efter, hvor vandet kommer fra. Vand, som er hentet op fra dybere boringer skal filtreres mindre end vand, som kommer fra boringer tættere på overfladen. Det er af den simple årsag, at vandet er blevet filtreret bedre af den jord, som vandet har passeret igennem. Derfor vil risikoen for urenheder være lavere.

  Alle vandværker desinficerer også vandet for at garantere, at vandet er sikkert at drikke.

  Der er stor diskussion om, hvorvidt vi bør rense vores drikkevand med eks. Aktivt kul. Aktivt kul er et stof, som har et meget stort overfladeareal og det er helt ideel til at indfange stoffer, som pesticider i drikkevandet. Ulempen ved aktivt kul er, at det er en relativ bekostelige rensemetode når man ser ift. kemikalier.

  Diskussionen opstår paradoksalt ved, at man igennem aktivt kul kan opfange en masse farlige stoffer som man muligvis ikke var klar over fandtes i vandet. Af økonomiske årsager kan man ikke teste for 500 forskellige sprøjtegifte i en boring. Eksperter er nervøse for at man ville blive mindre opmærksomme på vandets kvalitet og forebyggelse af forurening, hvis aktivt kul alligevel ville opfange alle urenheder.

  Får man altid renset vandet helt?

  Selvom Danmark har meget høje standarder inden for vandkvalitet, så sker det desværre oftere og oftere, at man bliver nødt til at lukke boringer. Danva er en interesseorganisation for størstedelen af de danske vandværker og de fortæller, at der er mellem 5000 og 6000 boringer i Danmark, og normalvis må 30 boringer lukke om året på grund af pesticider, men man frygter, at dette tal i 2019 vil ramme 500.

  Man kan ikke rense pesticider ud af drikkevandet, fordi de skal dræbes med varme. Uanset, hvor godt man forsøger at rense og beskytte drikkevandet, så vil pesticider fra landbruget være en akilleshæl for drikkevandet.

  Vandautomater garanterer rent og sikkert drikkevand

  Der er kun én måde at sikre, at dit drikkevand er helt rent – og det er ved at installere et rensesystem på det sted, hvor du fylder dit glas med vand.

  En vandautomat bruger mange former for teknologi til at sikre, at dit vand er rent. Maskinerne starter med en effekt karbonfiltrering, som fjerner klor, bly og pesticider. Herefter vil vandet komme igennem en UV-rensning, som fjerner 99,9999 % af alle bakterier, som E. coli, Salmonella og Hepatitis. Du er derfor garanteret rent drikkevand igennem en proces, som er helt uden kemi.

  Hvis du nogensinde bliver usikker på, om din lokale vandforsyning leverer vand, som ikke er rent nok, så bør du kontakte Waterlogic og få hjælp og vejledning af vores kundeservicemedarbejdere. De vil guide dig til den helt perfekte vanddispenser, som passer til dine daglige behov.