Har du modtaget en e-mail fra Culligan? Den var fra os.
Waterlogic Danmark vil snart skifte navn til Culligan, og vi vil fortsætte vores stolte tradition under et nyt navn i Norden, men stadig internationalt anerkendt, som blev etableret i 1936.
Rent praktisk betyder dette ingen ændring for vores kunder. Alle ansatte hos Waterlogic fortsætter med os, og yder den samme gode service til vores eksisterende og nye kunder i området.

 • Få et tilbud
 • Idag har Waterlogic på verdensbasis sparet planeten for engangs-plastflasker

  Er mit drikkevand kemi-frit?

  Sendt af ,
  Er mit drikkevand kemi-frit?

  Mange offentlige forsyningsselskaber i Danmark oplever en eller anden form for kemisk forurening og er kendt for at medføre undgålige helbredsproblemer. Kilderne til forureningen, som medfører overskridelse af grænseværdier, varierer fra landbruget til erhvervslivets produktion og håndtering af affaldsstoffer. Der er mere end 3000 større vandværker i Danmark, og derfor er det en risiko, som man skal have i baghovedet, så når tænker på sikkert drikkevand. Vandværkerne behandler vandet ved at desinficerer vandet ved hjælp af UV lys og ozon.

  Der er 4 almindelige kilder til uønsket kemisk forurening

  I Danmark er der 4 almindelige kilder til at den offentlige vandforsyning bliver forurenet. De varierer fra afløb fra landbruget til gamle blyafløb, som løber ind i private bygninger, såsom kontorer og hjem.

  1. Afløb fra landbruget

  Regn eller sne er altid lige godt absorberet i jorden. I stedet løber det ned i åer, floder og søer, og ellers løber det ned igennem revner i jorden. Vandet kan let opsamle urenheder, når det løber over markerne. Stofferne kan indeholde pesticider, gødning eller afføring fra dyrene. Det bliver en giftig cocktail fra landbruget. Dette sker hver eneste gang det regner for meget til at vandet kan blive absorberet i jorden, hvorefter vandet ikke har noget valg end at flyde mod det nærmeste vandhul.

  Igennem årene er en hel del pesticider blevet forbudt, men derfor kan de stadig spores i vores grundvand de næste 50 år. Efterhånden som man finder ud af, at stoffer er giftige og farlige for os, så vil de blive forbudt. Men, derfor vil de stadig være til stede i vores grundvand og i søer de næste 20 år.

  2. Industrien

  En af de mest almindelige former for forurening af grundvandet kommer fra det industrielle opløsningsmiddel TCE (trichlorethylen). Udfordringen ved dette opløsningsstof er, at det kun er en meget lille procentdel af stoffer, som kan opløses i vand – resten bliver båret af vandet igennem grundvandstankene.

  Stoffetgiver udfordringer, fordi det hurtigt kan sprede sig over et stort område, fordi det netop transporteres af vandet. Det er et relativt tungt stof, så det kan også synke ned i bunden af grundvandstanke.

  TCE forurening er meget svær at håndtere, fordi det kan trænge ned igennem sprækker og revner i jorden, og det kan komme så dybt ned, at det kan true flere hundrede år gammelt grundvand.

  3. Regnvand fra byer og industrien

  Regnvand som falder i byer og ved industri kan potentielt udgøre en risiko, fordi vandet løber over veje, byggepladser og virksomheder, som samler urenheder i pytter eller fragter det til floder og åer. De mest udviklede områder har stormdræn, som sørger for at regnvandet bliver ført væk fra bygninger ved hjælp af en lang række rørsystemer. Disse systemer hjælper med at reducere lokale oversvømmelser og undgå erosion.

  Men, vandet fører stadig forurenet stoffer fra veje, kemikalier fra biler, pesticider og gødning fra haver og bakterier fra overfyldte kloaker ud i de lokaler vandløb. Som resultat heraf er regnvandet en stor kilde til forurening i floder, åer og søer. Alle som drikker vandet eller arbejder tæt på disse forureningssteder kan være i risikozonen.

  4. Husholdning

  Husholdningen har igennem historien været en af de større årsager til forurening- og sundhedsproblemer. Udfordringen har været, at man ved brug af overfladevand – eller grundvand, som ikke har ligget dybt – har brugt vand, som med en stor sandsynlighed har været tæt på skadelige stoffer. Det har også været som følge af dårlig adskillelse af spildevand og drikkevand.

  Danmark som helhed er dog kommet rigtigt langt for at sætte problemet til dørs. I dag skiller man vandtyperne bedre end nogensinde, men der kan dog stadig være tilfælde af salmonella, virus eller bakterieforekomster efter lækage af septiktanke eller andet.

  Hvordan kan du reducere kemiske stoffer i dit drikkevand?

  water technolgies

  Vandværker offentliggører årligt resultaterne af deres kvalitetestests hvert år. Du kan altid gå ind på vandværkets hjemmeside og læse deres rapport. Hvis du får vand fra en privat boring, så skal du have en specialist ud og teste dit vand – og efterfølgende vælge en vandbehandling på baggrund af resultaterne.

  Karbonfiltrering er en af de billigste og mest effektive måder at fjerne kemiske urenheder, såsom bly og industrielle biprodukter. Karbonfiltrernig virker ved, at vandet passerer igennem en membran, som absorberer urenheder. Hvis du bor et sted, hvor der er risiko for forurening, så bør du overveje at installere et omvendt osmose filter. Eller, hvis du leder efter en ubegrænset forsyning af frisk, rent, varmt eller koldt vand, eller sågar danskvand – hvorfor så ikke investere i en vandautomat?

  Vandautomater indeholder en lang række teknologier, som sørger for at rense dit vand, hvilket garanterer, at dit drikkevand i 99,999 % af tilfældene er fri for bakterier og kemi – og derfor er det den ideelle løsning, når du vil være sikker på, at hver tår er helt sikker.

  Water dispensers
  Er det på tide at overveje at investere i en vanddispenser?