• Få et tilbud
 • Idag har Waterlogic på verdensbasis sparet planeten for engangs-plastflasker

  Er det sikkert at drikke postevandet?

  Sendt af ,
  Er det sikkert at drikke postevandet?

  Til trods for at Danmark har noget af det reneste vand i verden, så bliver flere og flere boringer ramt af pesticider end nogensinde før. I 2014, 2015 og 2016 var der mellem 17 og 22 tilfælde af pesticider i vores drikkevand, mens der er i 2017 har været hele 95 tilfælde af forurenet grundvandsboring, som har medført midlertidig eller permanent lukning af boring.

  De mange forekomster er spredt ud over hele landet, hvor 33 forskellige kommuner og 65 vandværker er ramt. Årsagerne af mange, men nogle organisationer har påpeget lang behandlingstid ved Ministeriet, hvor de i nogle tilfælde er blevet advaret om pesticider i 2008, mens undersøgelsen på baggrund af advarslen først fandt sted i 2017.

  De lokale vandværker har ansvaret, at drikkevandet er rent og sikkert når det løber ud af forbrugerens vandhane. Alt vand bliver testet og derfor burde du føle dig sikker, og selvom dit postevand måske ikke er helt fri for urenheder, så skal den koncentrationen være så lav, at den ikke udgør en risiko for dit helbred. Det er også deres ansvar at etablere deres boringer i områder, hvor de kan lave en passende sikkerhedszone, sådan de forhindre forurening af boringen.

  Hvor i Danmark har man fundet pesticider i drikkevandet?

  1. Vejle

  Vejle Kommune gennemførte i 2019 en undersøgelse af alle kommunens vandværker efter, at de fandt pesticider i én enkelt boring. I 11 ud af de 64 boringer er der fundet rester af pesticider. I langt de fleste tilfælde er koncentrationen heldigvis under grænseværdien.

  2. Hems i Salling

  Forbrugerne fik tidligere på året besked på, at de skulle koge alt vand i to minutter for at være sikre på, at det var rent for urenheder. Der blev fundet coliforme bakterier, som stammer fra spildevand eller jord. Det er ikke en voldsom forurening og der blev hurtigt rettet op på årsagen til forureningen.

  3. Odense

  Der blev i sommers fundet en høj koncentrationen af e- coli bakterier omkring Odense Universitetshospital og Odense Zoo. 1600 beboere blev påvirket og ekstra forholdsregler blev taget på hospitalet.

  Undersøgelser viser, at flere og flere vandboringer bliver forurenede

  Det sker oftere og oftere, at lokale vandværker bliver forurenet med bakterier, som kan medføre vandbårne sygdomme.

  Ministeriet får i en ny rapport også kritik for ikke at være præcise nok i deres egne tests. Der er eks. Fundet rester af sprøjtemidler i fire ud af ti vandboringer, og der er fundet urenheder over den tilladte grænseværdi i over hver tiende drikkevandsboring. Oven i det har Miljøstyrelsen 131 godkendt, at landmænd og gartnere har brugt pesticider, som ikke har været godkendt – eller direkte forbudte. Ydermere, har Ministeriet i 13 ud af 18 tilfælde også fraveget sine egne faglige retningslinjer.

  Det primære budskab med denne artikel er, at der altid vil være en risiko for forurenet vand. Når man holder sig opdateret på de lokale nyheder, så vil du være den første til at vide, hvornår dit drikkevand bliver ramt.

  Overvej at bruge en vandautomat for at få en bakteriefri kilde til vand.